Græspleje

Jeg udfører alt inden for græspleje, om det er græsklipning, gødskning eller ukrudtsbekæmpelse, eller du/I ønsker jeg skal komme forbi flere gange årligt og gøde og bekæmpe ukrudt.

Her under kan du se et uddrag af, hvad jeg tilbyder inden for græspleje: